apveikimas

apveikimas
apveikìmas sm. (2)apveikti 3: Be apveikimo sunkumo, kurs priešinas gyvam judėjimui, tasai neaugtų Vd. Priešininkai … gavo macnų apveikimą iškęst LC1879,47. \ veikimas; apveikimas; atveikimas; daveikimas; įveikimas; išveikimas; nuveikimas; paveikimas; perveikimas; priveikimas; suveikimas; užveikimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • atveikimas — atveikìmas sm. (2) FT → atveikti 2. ║ LL203, FT. veikimas; apveikimas; atveikimas; daveikimas; įveikimas; išveikimas; nuveikimas; paveikimas; perveikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daveikimas — ×daveikìmas (hibr.) sm. (2); Sut → daveikti 1. veikimas; apveikimas; atveikimas; daveikimas; įveikimas; išveikimas; nuveikimas; paveikimas; perveikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išveikimas — išveikìmas sm. (2) NdŽ, KŽ 1. → išveikti 6. 2. → išveikti 7. 3. → išveikti 9. veikimas; apveikimas; atveikimas; daveikimas; įveikimas; išveikima …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuveikimas — nuveikìmas sm. (2) DŽ 1. Sut, KŽ → nuveikti 1: Darbo nuveikìmas teikia pasitenkinimą darbdaviui ir darbininkui NdŽ. O didesnę meilę Magdelenos ižg nuveikimų ir darbų abiejų teip rodžia DP481. ║ atliktas darbas: Nuoveikalis, išdarbis, nuveikimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paveikimas — paveikìmas sm. (2) 1. NdŽ → paveikti 1. 2. NdŽ, DŽ1 → paveikti 4: Paveikìmas rinkėjų KŽ. 3. NdŽ → paveikti 6: Išsigirdę žemaičiai apei tą paveikimą, visose pusėse sukilo, išmušė savo viršininkus ir vėl laisvi buvo M.Valanč. Pirmasis darbas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perveikimas — sm. (1), parveikimas Sut → perveikti 1. veikimas; apveikimas; atveikimas; daveikimas; įveikimas; išveikimas; nuveikimas; paveikimas; perveikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priveikimas — priveikìmas sm. (2) DŽ 1. A.Baran → priveikti 1. | refl.: Geriausias priveikimas yra tai prisiveikimas savęs paties A.Baran. 2. refl. → priveikti 7 (refl.): Tik žiopliai telaukia, kad darbai jiems be jokio prisiveikimo pasidarytų Vd. veikimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suveikimas — suveikìmas sm. (2) → suveikti 6: Suveikimo trukmė SkŽ34. Suveikimo įtampa SkŽ149. veikimas; apveikimas; atveikimas; daveikimas; įveikimas; išveikimas; nuveikimas; paveiki …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užveikimas — užveikìmas sm. (2) DŽ1 1. → užveikti 2: Slankiojo ir valkiojosi pilningos gentės, kuopos, nieku kitu nemisdamos, kaip tik plėšimu, vagyste, žmogžudyste ar užveikimu svetimų kraštų rš. 2. → užveikti 3. ║ Kadangi moterystė yra išsižadėjimas savęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • veikimas — veikìmas sm. (2), veikìmasis (1), veikìmos ind. I 1. K, Rtr, ŠT283, Š, DŽ, KŽ → veikti 1: Iš tos gi tylos tiek pat naudos, kiek iš nieko neveikimo Vaižg. Tokiomis nieko neveikimo valandomis į galvą lenda pačios netikėčiausios mintys rš. Kodėl… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”